dm-dialogicum

dm-dialogicum

Projekt:

dm-dialogicum
Karlsruhe

Architekt:

Lederer Ragnarsdottir Oei, Stuttgart

Fotograf:

Roland Halbe, Stuttgart

Ziegel:

Recyclingziegel
ARF 250-270 x 110-120 x 65-67 mm

Recyclingziegel<br />
ARF 250-270 x 110-120 x 65-67 mm |
Logistikhalle + Verwaltungsgebäude Dortmund (Draco)
Büropavillon Horn Designgruppe Königstein
Logistikhalle + Verwaltungsgebäude Dortmund (Draco)
Büropavillon Horn Designgruppe Königstein